วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามวัตถุประสงค์เช่น การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ที่ประสบภัยพิบัติในลักษณะต่างๆ และการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ทางสังคม ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนางรัชชุมาบุตรโพธิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
และร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือจากส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ