QRCode

page facebookwebsite

"ปศุสัตว์ทำด้วย ทำให้ไว ทำได้จริง"

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี
นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และในการประชุมครั้งนี้ นายอภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯกิจกรรมที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ ในรอบเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

“ปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมตรวจตลาดและรณรงค์การเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (โครงการปศุสัตว์ OK) ตามกิจกรรม กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัยรับตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ และไข่สด เพื่อประกอบพิธีไหว้ขอพรเทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่บริเวณตลาดวิชิตสิน และตลาดเทศบาล ๑ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ # ข่าวกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

“ปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ หัวหน้ากลุ่ม ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญมอบเงินสมทบทุนเพื่อการศึกษา จำนวน 6,000 บาท โดย มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะ 54 และคณาจารย์ รับมอบทุนฯ เพื่อร่วมสมทบกองทุนเพื่อสนับสนุน เด็กนักเรียน ยากจนและ ด้อยโอกาส ของโรงเรียนเนื่องในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมฉลองต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ
#ข่าวฝ่ายบริหาร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

“ปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น หมู่ที่1 และ 2 ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ หน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข–แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข - แมว ให้เวชภัณฑ์ป้องกันรักษาโรคสัตว์ ยากำจัดพยาธิภายนอกและภายใน รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น แจกเอกสารด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้ง ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ข่าว#กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

“ปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๐๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายมนตรี วรรณทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา จัดพิธีส่งมอบโคพระราชทานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค จำนวน ๑ คู่ (เพศผู้ ๑ ตัว และเพศเมีย ๑ ตัว) โดยไม่นำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่ออุทิศบุญกุศล และเสริมความเป็นสิริมงคล พระราชทานแก่ นายสัง แก่นจักร์ บ้านเลขที่ ๑๑๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สร้างความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพโคกำกับ ดูแล และส่งมอบให้แก่เกษตรกร นำไปเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์โค และเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเกษตรกรต่อไป

ข่าว # กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

เนื้อหาอื่นๆ...