วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศาลากลางบ้านหนองมะแซว หมู่ที่ ๑,๒,๑๒ ตำบล หนองมะแซว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ประชาชนได้ให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก