QRCode

page facebookwebsite

วันพุธ ที่  8 กันยายน 2564  เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ออกปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564 ณ สวนพุทธอุทยาน ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานซึ่งคลินิกปศุสัตว์ได้ให้บริการ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์/โรคสัตว์และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แก่เกษตรกร พร้อมทั้ง ให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีเกษตรกรเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก