วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 8/2565 เพื่อแจ้งข้อสั่งการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากกรมปศุสัตว์ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ และคณะกรมการจังหวัด พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติงาน ตอบข้อซักถามหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ติดตามการดำเนินงาน สถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญณ ห้องประชุมพระพุทธอุดมสุข สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
โดยปศุสัตว์จังหวัดได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน รวมถึงเน้นย้ำและขอความร่วมมือกลุ่มฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอให้ดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอำนาจเจริญ