วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดดงมะยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะยาง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น มอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ แร่ธาตุก้อนสำหรับโค-กระบือ ให้คำปรึกษาและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ โดยมีประชาชนและเกษตรกรเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลดงมะยางรวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดจากโรค ส่งผลให้มีความมั่นคงในอาชีพเลี้ยงสัตว์  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น