วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ หมู่ที่ 1 บ้านสามแยก ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยคลินิกปศุสัตว์ได้ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้บริการเวชภัณฑ์ถ่ายพยาธิภายในโค-กระบือ ,สัตว์ปีก,สุกร ยากำจัดเห็บเหา ยาปฏิชีวนะและวิตามินสำหรับสัตว์ปีก แร่ธาตุก้อนสำหรับโค-กระบือ รวมทั้ง ให้ความรู้คำปรึกษาและแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์/โรคสัตว์/การเลี้ยงสัตว์ ซี่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้ารับบริการต่างๆจากคลินิกปศุสัตว์ รวม 95 ราย