วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ฝ่ายทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและซักซ้อมการรับเสด็จฯ และติดตามผลการดำเนินการเตรียมการรับเสด็จ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ทั้งนี้ ท่านปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงจุดทอดพระเนตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรียนได้แก่ การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงเป็ดเนื้อ พร้อมทั้งจัดชุดควมคุมสัตว์เลี้ยง-สุนัข ในพื้นที่การรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย