วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ร่วมกับเทศบาลตำบลพนา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ความร่วมมือป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าปีงบประมาณ 2565ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนบูรพาพัฒนา หมู่ 9 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 26 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว จำนวน 40ตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสุนัขและแมวให้แก่เจ้าของสัตว์ ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลพนาให้หมดไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังกล่าว