วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา เข้าติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่โคขุนบ้านสว่างใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งท่านปศุสัตว์จังหวัดได้ให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคเนื้อ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พร้อมมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่ม ณ กลุ่มแปลงใหญ่โคขุนบ้านสว่างใต้ หมู่ 3 ตำบลห้วย  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ฯ จำนวนมาก