วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคมบ้านรัตนวารี หมู่ที่7 ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยให้บริการในกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น ให้บริการเวชภัณฑ์ถ่ายพยาธิภายในโค-กระบือ ,สัตว์ปีก,สุกร ยากำจัดเห็บเหา ยาปฎิชีวนะและวิตามินสำหรับสัตว์ปีก แร่ธาตุก้อนสำหรับโค กระบือ ให้ความรู้คำปรึกษาแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์/โรคสัตว์/การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการ รวม 44 ราย และมีสัตว์ได้รับการบริการด้านสุขภาพสัตว์ ดังกล่าว ดังนี้ โค 36 ตัว กระบือ 17 ตัว สุนัข 13 ตัว และแมว 17 ตัว ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหัวตะพานเป็นอย่างดี