วันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ปฏิบัติงานกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนรุ่งอรุณ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีประชาชนนำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก