วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.30น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน สาธารณสุขอำเภอ ผอ. รพ.สต.หัวตะพาน กำนันตำบลหัวตะพาน กำนันตำบลรัตนวารี ร่วมกัน ตรวจเยี่ยม-ให้กำลังใจกับ เจ้าหน้าที่ผัูปฏิบัติงาน ณ.สถานที่กักตัวเพื่อป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 ระดับตำบล( Local Quarantine) ณ.อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬา ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และผู้กักตัวที่บ้าน( Home Quarantine) นายสนองศักดิ์ บัวเหลา 176 ม.7 ต.หัวตะพาน พร้อมนี้ได้มอบ ถุงมือยาง ให้กับ รพ.สต. หัวตะพาน และมอบน้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เพื่อให้ใช้เป็นเสบียง ระหว่างปฏิบัติงาน และกักตัว เพื่อเป็นการขอบคุณ และขวัญกำลังใจ และขอขอบคุณ ผอ. กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลหัวตะพาน ผู้บริหารฯ เทศบาลตำบลหัวตะพาน ที่ได้ให้การต้อนรับ และบรรยาย สรุป สถาณการณ์-การปฏิบัติงานใน สถานที่กักกันฯ