วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ปีงบประมาณ 2564  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่ หมู่ 1 – 14 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน/เจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี

 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ปฏิบัติงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2564 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่ หมู่ 1 – 14 ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน/เจ้าของสัตว์เป็นอย่างดี