วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายธีรวิทย์ ขาวบุปผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพและเลี้ยงสัตว์ตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันร่วมกับทางโรงเรียน มีกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 199 ตัว , เลี้ยงสุกรพื้นเมือง จำนวน 3 ตัว, เลี้ยงไก่พื้นเมือง จำนวน 75 ตัว, เป็ด/ห่าน จำนวน 22 ตัว ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ยังได้จัดชุดควบคุมสัตว์เลี้ยง และสุนัข ออกปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมสุนัข ในพื้นที่เสด็จสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ พระที่นั่ง และเส้นทางเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่าน อีกด้วย