วันอาทิตย์ที่ 5 และจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นวิทยากร และร่วมอภิปราย ในการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ในการสัมมนาเรื่อง " แนวทางการรักษา และควบคุมโรค ลัมปีสกิน " ณ.ลานเอนกประสงค์บ้านสองคอน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์เข้าร่วมรับฟัง ร่วมอภิปราย จำนวนมาก และเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง