วันอังคาร ที่ 24  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก  พร้อมทั้งแจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก