วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม  ๒๕๖๓  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอชานุมานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว  ปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว  ประจำปี  ๒๕๖๓ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ ศาลากลางบ้านเมืองเก่า  หมู่ ๗  ตำบลคำเขื่อนแก้ว  อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว  และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง โดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ  จำนวน  ๔๘ ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้ออกตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) พื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน 5 แห่ง ผลการตรวจต่ออายุ ผ่านตามเกณฑ์ทั้ง 5 แห่ง และจะได้ดำเนินการส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เพื่อให้การรับรอง ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ที่ ๒๐  มกราคม  ๒๕๖๓  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ร่วมปฏิบัติงานโครงการบำบัดทุกข์  บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี  ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนหัวนาภักดีเจริญโคกช้างมะนาย  หมู่๗ ตำบลห้วยไร่  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยมีนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ  โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว  ให้บริการยากำจัดพยาธิภายนอก  แจกเอกสารด้านปศุสัตว์  ให้คำปรึกษาด้านโรคสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป  ซึ่งมีผู้สนใจเข้ารับบริการจำนวนเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 21 – 22 มกราคม 2563  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยนายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล   ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ  2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พ.ศ. 2560 – 2563  ณ  ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยอาสาปศุสัตว์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน  63  แห่ง  รวม 132 คน  ทั้งนี้  เพื่อบูรณาการการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบของประชารัฐโดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน ตลอดจนเพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการปฏิบัติงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ทุกระดับครอบคลุมทุกพื้นที่  สามารถลดอุบัติการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยงได้

อ่านเพิ่มเติม...

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำ การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม, การเลี้ยงปศุสัตว์ , การขึ้นทะเบียนการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ,การดำเนินโครงการโคเนื้อสร้างชาติและการขอรับสินเชื้อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ แก่กลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ หมู่ 4 บ้านสว่างเหนือ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง