วันจันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเทศบาลตำบลนาหมอม้า ปฏิบัติงานหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคำ หมู่ที่ 3 ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตาม การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ของนายกรณรินทร์ สิงหกิจ ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบคำขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ จักได้แจ้งต่อคณะกรรมการฯ เพื่อออกตรวจประเมิน และออกใบอนุญาต ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญตามกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำสัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบาย-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส ของท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมปศุสัตว์และจังหวัดอำนาจเจริญ โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม หมู่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก พร้อมทั้ง แจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00-16.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าติดตาม สอบถามปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำด้านการเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมมอบปัจจับการผลิต ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ : ธ.ก.ส. ในพื้นที่อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเพื่อนเลี้ยงโคพนา, วิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำพลังงานแสงอาทิตย์(และเลี้ยงโค) บ้านดอนม่วง และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อนครตำแย

อ่านเพิ่มเติม...