วันจันทร์ ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน ตำบลรัตนวารี อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก แร่ธาตุก้อน พร้อมทั้งแจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ส่งมอบพันธุ์สัตว์ ลูกสุกร พันธุ์ลูกผสมเหมยซาน+ดำภูพาน อายุ 2 เดือน เพศเมีย 2 ตัว เพศผู้ 1 ตัว และเข้าติดตามกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ณ โรงเรียนตำรวจตระแวนชายแดนปูนอินทรีย์ 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ โดยมีกิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 50 ตัว เป็ดเทศ 9 ตัว สุกร 5 ตัว และไก่ไข่ 100 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

วันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร “การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้ประกอบการฯ ศึกษาธิการจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัด เขตพื้นที่การประถมศึกษา ผู้แทนโรงเรียนเอกชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ฯ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการแก้ปัญหา และนำความรู้ไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของจังหวัดอำนาจเจริญ ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ออกตรวจต่ออายุ GAP ไก่เนื้อ พื้นที่อำเภอหัวตะพาน จำนวน ๒ ฟาร์ม ในการนี้ ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับด้านมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์ รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว์และการป้องกันโรค ผลการตรวจต่ออายุผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน จะได้นำส่งเพื่อให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ พิจารณาให้การรับรอง  ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

วันอังคาร ที่ 24  สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสนางคนิคม ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนบ้านนาสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้ให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมว ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์กำจัดพยาธิภายในและภายนอก  พร้อมทั้งแจกเอกสารโรคสัตว์และการเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้มีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม...

หมวดหมู่รอง