วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา รอรับโคพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ปล่อยชีวิตโค และทรงพระราชทานโค เพศผู้ 1 ตัว และ เพศเมีย 1 ตัว ให้กับนางหนูคร นามวิชัย เกษตรกรบ้านปทุมแก้ว หมู่ 4 ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ(ธคก.)ทั้งนี้ได้ตรวจสุขภาพโค ให้คำแนะนำการเลี้ยงการป้องกันโรค และมอบปัจจัยการผลิต แร่ธาตุก้อน วิตามิน ยาถ่ายพยาธิพร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดูแลสุขภาพโคอย่างใกล้ชิด