วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนา ร่วมกับ เทศบาลตำบลจานลาน ปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาประชาคมบ้านอุ่มยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข- แมว พร้อมทั้งให้ความรู้คำแนะนำเกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้มีประชาชนสนใจมารับบริการจำนวนมาก