วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์ อำเภอเสนางคนิคม ปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง แก่ประชาชน ณ ตลาดบ้านเนินกุง หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ