วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมปฏิบัติงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสร้างนกทา อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข–แมว ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ให้บริการยาถ่ายพยาธิภายในโค –กระบือ ยากำจัดพยาธิภายนอก แจกเอกสารด้านปศุสัตว์ จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ และให้คำปรึกษาการเลี้ยงสัตว์และโรคสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป