วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 14.50 น.  นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย (โรคคอบวม) ในกระบือ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ  ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายธานินทร์  จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย หรือ โรคคอบวม เป็นโรคระบาดรุนแรงในกระบือและโค จึงต้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กระบือที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน    รอบที่ 1/2563 จุดที่เลี้ยงกระบือจำนวนมากและหนาแน่น  รวมทั้งพื้นที่โดยรอบตลาดนัดค้าโค-กระบือ จะดำเนินการฉีดฯ  ในครั้งนี้ ทั้ง 7 อำเภอ ของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวนวัคซีนฯ รวม 1,200 โด๊ส ซึ่งจะดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้   อีกทั้งได้มีการบรรยายสรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ หากเกิดโรคระบาดในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ  การจัดงานในครั้งนี้มี ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ เข้าร่วมจำนวนมาก