วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายธานิน ทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร''โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาการสัตว์ “หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี” ปีงบประมาณ2563" โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ ฝึกอบรมรุ่นที่ 2  จำนวน 86 ราย ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา ,ลืออำนาจ และพนา พร้อมสาธิตการทำพืชอาหารสัตว์หมักสำหรับเลี้ยงสัตว์ และศึกษาดูงาน ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร ต่อไป