Get Adobe Flash player
Prev Next

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญจัดหน่ว…

29-11-2017 Hits:302 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญจัดหน่วยบริการ โครงการประชารัฐร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันที่  ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดหน่วยบริการ โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข – แมว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ในพื้นที่ตำบลนาหว้า และใกล้เคียง ณ  ศาลาเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา  ตำบลนาหว้า  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ แนะนำก…

29-11-2017 Hits:275 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ แนะนำการปรับระบบสัตว์ปีกการเลี้ยงสู่มาตรฐาน GFM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  ออกปฏิบัติงานเคาะประตูบ้านเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกเชิงรุก หมู่ที่ 1,3,4,9 ตำบลนาผือ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ โดยให้ความรู้การป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก แนะนำการปรับระบบการเลี้ยงสู่มาตรฐาาน GFM เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกแนะนำข้อปฏิบัติเมื่อพบสัตว์ปีกป่วย/ตาย พร้อมพ่นยาและมอบยาฆ่าเชื้อ จากการตรวจสอบไม่พบสัตว์ปีกป่วย/ตายผิดปกติในรายกลุ่มไก่ชน,ไก่พื้นเมือง เกษตรกร 32 ราย สัตว์ปีก 1,482 ตัว อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมปฏิ…

29-11-2017 Hits:198 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมปฏิบัติงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ที่อำเภอปทุมราชวงศา

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ปฏิบัติงานโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ที่โรงเรียนบ้านห้วย (คุรุประชาคาร) หมู่ที่ ๑,๑๒ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว  ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมปฏิบัติงาน ในส่วนของทางด้านปศุสัตว์ มีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์ แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์และโรคสัตว์ รวมทั้งจัดนิทรรศการด้านปศุสัตว์ มีผู้ให้ความสนใจและเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญทำการทด…

29-11-2017 Hits:176 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญทำการทดสอบโรคโคเนื้อในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลืออำนาจ ออกตรวจเก็บเลือดเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ และทดสอบวัณโรค ตามโครงการปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคเนื้อบ้านเหล่าเลิง หมู่ ๒ ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  จำนวน ๒๕ ตัว ทั้งนี้จะดำเนินการติดตามการทดสอบวัณโรคต่อไปภายใน 72 ชั่วโมง อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติ…

29-11-2017 Hits:196 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุก แบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเริญ ปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยได้ทำการเก็บตัวอย่าง ซากไก่ไข่ จำนวน ๓ ตัวอย่าง ในฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ ในพื้นที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อทำการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกทางห้องปฏิบัติการโดยส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจังหวัดสุรินทร์ต่อไป อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญเฝ้าระว…

29-11-2017 Hits:170 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังและค้นหาโรคพิษสุนัขบ้า กรณีประชาชนแจ้งสุนัขป่วยตายสงสัยต่อโรคพิษสุนัขบ้า ณ บ้านหนองสองห้อง หมู่ ๖  ตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้สอบถามข้อเท็จจริงและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคฯแก่สุนัข-แมว รอบจุดสงสัย ในการนี้ได้ประสาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาผือ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกันเฝ้าระวังโรคในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไป อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญทำการทด…

29-11-2017 Hits:172 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญทำการทดสอบโรคในโคในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

วันที่ ๓๑ ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหัวตะพาน ออกตรวจเก็บเลือดเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อ และทดสอบวัณโรค ตามโครงการปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านเค็งใหญ่ ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 2 กลุ่ม รวม ๘๕ ตัว ทั้งนี้จะดำเนินการติดตามการทดสอบวัณโรคต่อไปภายใน 72 ชั่วโมง อ่านต่อ

Read more

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ทำกา…

08-09-2017 Hits:278 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ   ทำการทดสอบโรคในโค - กะระบือในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา

วันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๐ นายมานพ กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา  ทดสอบโรคในโค กระบือ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมะสม  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ จำนวน ๒ กลุ่ม ได้แก่กลุ่มโคเนื้อ จำนวน ๕๐ ตัว หมู่ที่ ๓ ตำบลนาป่าแซง และกลุ่มกระบือ จำนวน ๔๓ ตัว หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วย อำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ

Read more

เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง

07-09-2017 Hits:260 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เตรียมพื้นที่ปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 7 กันยายน  2560  นายมานพ  กนกศิลป์  ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้นำคณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ  เตรียมพื้นที่หน้าป้ายสำนักงานฯ  เพื่อจัดเป็นสถานที่ในการปลูกดอกดาวเรืองสีวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้นเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยก่อนหน้านี้ได้มีการเพาะชำต้นกล้าไว้รอพื้นที่ปลูกเป็นจำนวน 3,000  ต้น หลังจากเตรียมพื้นที่เสร็จก็จะมีการจัดเป็น landmark หน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญอีกด้วย อ่านต่อ

Read more

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ที่ศูนย์วิจัยแล…

06-09-2017 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ นายมานพ  กนกศิลป์ ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ดำเนินการปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคโค กระบือ รอบที่ ๒/๒๕๖๐ในโค กระบือ และแพะ เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในตัวสัตว์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ

Read more
Filter
  • This article deliberately archived as an example.

    As with previous releases, Joomla!

    ...
English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์
ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ

We have 3 guests and no members online

231977
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
94
146
789
230229
2532
3792
231977

Your IP: 103.55.140.126
Server Time: 2019-04-19 14:26:51